ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Xem thêm >>
Vậy là quãng thời gian vất vả khó khăn nhất đã trôi qua. Các bạn sĩ tử thân mến, hãy cùng nhìn lại tất cả các hình ảnh và hoạt động trong những ngày thi vừa rồi. Với mục đích những hoạt động hỗ trợ của Hội Sinh Viên trường mình sẽ phần nào đó giúp sức cho các em.

Một lần nữa xin chào mừng các bạn khóa 17 đến với Đại học Kiến Trúc Hà Nội!!!

Nhìn lại những ngày thi năng khiếu tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Vậy là quãng thời gian vất vả khó khăn nhất đã trôi qua. Các bạn sĩ tử thân mến, hãy cùng nhìn lại tất cả các hình ảnh và hoạt động trong những ngày thi vừa rồi. Với mục đích những hoạt động hỗ trợ của Hội Sinh Viên trường mình sẽ phần nào đó giúp sức cho các em.

Một lần nữa xin chào mừng các bạn khóa 17 đến với Đại học Kiến Trúc Hà Nội!!!