Tuyển sinh

28/3/2017: Cập nhật Hướng dẫn về Hồ sơ và Thủ tục đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển 24/3/2017: Cập nhật Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Số: 292/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2017
Các tin cùng loại:

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University