Tra cứu Thư viện số

Mời các bạn bấm vào đây để tra cứu

Thư viện số Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là nơi lưu trữ và cung cấp các loại tài liệu số toàn văn như: sách, tạp chí, giáo trình, bài giảng, các công trình NCKH,  luận án, luận văn, đồ án...

Bao gồm các Bộ sưu tập:

Cách truy cập

- Cách 1:Qua hệ thống mạng nội bộ của Trường, địa chỉ http://10.1.1.57:8080/dspace/
- Cách 2: Qua Website của Trường:


Truy cập địa chỉ: /, vào phần Trung tâm/Trung tâm Thông tin Thư việnVào phần Tra cứu/
Thư viện số

Quyền truy cập thư viện số:

- Mọi máy tính đều có thể truy cập và sử dụng Thư viện số.
- Phải có account (Username + Password).
- Username    : xxxxxxx
- Password    : xxxxxxx.
- Đề nghị thay đổi password khi đăng nhập lần đầu.

 Giao diện trang chủ Thư viện số:


 Cách tìm kiếm

Để tìm kiếm tài liệu trong Thư viện số, có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:
Cách 1: Tìm theo từ khóa cho toàn bộ
Thư viện số
Cách 2: Tìm kiếm nâng cao (Tìm kiếm theo trường, kết hợp với các toán tử AND, OR, NOT)
Cách 3: Tìm kiếm nhanh theo: Bộ sưu tập, tác giả, tiêu đề, chủ đề

*  Cách 1: Tìm theo từ khóa cho toàn bộ Thư viện sốNhập từ khóa và click Thực hiện

*  Cách 2: Tìm kiếm nâng cao: 

* Cách 3: Tìm kiếm nhanh theo: Bộ sưu tập, tác giả, tiêu đề, chủ đề

 

 Ví dụ:

Click chọn Bộ sưu tập

 

Click chọn một tiêu chí, VD: Nhan đề hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm

 

  Đọc tài liệu

Xin trân trọng cám ơn!

Mời các bạn bấm vào đây để tra cứu

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University