Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà nội được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-BXD ra ngày 8 tháng 1 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Trung tâm có 19 cán bộ thuộc các chuyên ngành tin học,ngoại ngữ, thông tin - thư viện. Địa chỉ: Tầng 12 - 13, nhà H, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trung tâm Thông tin Thư viện có 04 phòng phục vụ (mượn, đọc tài liệu và khai thác mạng), Cơ sở dữ liệu và nghiệp vụ, Phòng thông tin tư liệu, Phòng số hóa

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University