Bộ Môn Lịch Sử Kiến Trúc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

PGS.TS.KTS Lê Quân

Trưởng Bộ môn - Hiệu trưởng

0913304881

2.      

ThS.KTS Đặng Hoàng Vũ 

Phó trưởng BM - Xưởng trưởng 3

0904005030

3.      

ThS.KTS Đặng Tố Nga

0988558847

4.      

ThS.KTS Trần Quốc Thắng             

0904235511

5.      

KTS. Phạm Thùy Linh

 

0904099434

6.      

KTS Phan Xuân Dương

 

0913222063

7.      

TS.KTS Lê Phước Anh

0912317389

8.      

TS. KTS Lê Chiến Thắng

Kiêm nhiệm 30% - VT Viện ĐTHTQT

0989535711

    9.  KTS. Hoàng Việt Dũng
 0984206979

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University