Bộ môn CT Công Nghiệp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

TS.KTS Nguyễn Đức Dũng

Trưởng Bộ môn

0913535362

2.      

ThS.KTS Nguyễn Quốc Khánh

Phó trưởng BM - Xưởng trưởng

0913216268

3.      

ThS.KTS Lê Thị ái Thơ

0983147909

4.      

ThS.KTS Lương Thu Thảo

0912256357

5.      

ThS.KTS Nguyễn Chí Thành

 

0913547372

6.      

ThS.KTS Trần Mạnh Cường

 

0989096686

7.      

ThS.KTS Nguyễn Xuân Khôi

 

0912991666

8.      

ThS.KTS Nguyễn Hoàng Dương

 

0912.105.500

       9.  ThS.KTS. Trần Quang Huy    0984739090
      10.  ThS.KTS. Trần Hưng    0904104198

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University