Cơ Cấu Bộ Môn

1.        Họ và Tên:  Trịnh Tiến Khương

2.        Năm sinh : 1977

3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép – Gạch đá khoa Xây Dựng Trường     
        ĐHKT Hà Nội

4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2000

Đại học xây dựng Hà Nội

Xây dựng dân dụng công nghiệp

Cao học

2007

Đại học kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng công nghiệp

               6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                    - Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

                    - Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – Gạch Đá

7.        Danh mục bài giảng:

-          Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép, giáo trình viết và giáo trình điện tử

-          Bài giảng kết cấu gạch đá giáo trình viết và giáo trình điện tử

8.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

-          Thiết kế kết cấu công trình 85 tầng dự án An Hưng-Hà Đông-Hà Nội

-          Công nghệ sàn bóng – Topbase dùng trong xây dựng

-          Công nghệ bơm bê tông trong thi công hầm                           

9.        Đề tài nghiên cứu khoa học:

-          Nghiên cứu sự làm việc của mối nối lắp ghép trong khung BTCT ứng lực trước lắp ghép 
        ( Đề tài cấp bộ)

-          Tự động hóa thiết kế kết cấu thép ống ( Đề tài cấp bộ)

-          Tự động hóa thiết kế kết cấu khung thép tiền chế ( Đề tài cấp bộ)

-          Tự động hóa tính toán thiết kế móng cọc đài cao ( Đề tài sinh viên cấp trường)

10.     Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương

-          Bằng khen sinh viên nghiên cứu khoa học của trường Đại học xây dựng

-          Bằng khen của bộ xây dựng với đề tài nghiên cứu khoa học  

-          Bằng khen giải đồ án tốt nghiệp xuất sắc

-          Bằng khen của hội sinh viên Việt Nam

11.     Địa chỉ liên lạc:

-          Cơ quan: Trịnh Tiến Khương – Bộ môn kết cấu BTCT-Gạch đá Khoa xây dựng trường ĐHKT Hà Nội

-          Điện thoại: 0913009120

-          Email: Trinhtienkhuong@gmail.com

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University