Cơ Cấu Bộ Môn

1.        Họ và Tên:  Giang  Văn Khiêm

2.        Năm sinh: 1979

3.        Chức vụ: Giảng viên, P.Trưởng phòng TTKT 

4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2003

ĐH Kiến Trúc Hà Nội

XDDD&CN

Cao học

2010

ĐH Kiến Trúc Hà Nội

XDDD&CN

 

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                - Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu …

7.        - Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá

8.        Địa chỉ liên lạc:

-          Cơ quan: Khoa tại chức – Trường đại học kiến trúc Hà Nội

-          Điện thoại: 0912623448

-          Email: kt98x4@gmail.com

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University