Cơ Cấu Bộ Môn

1.        Họ và Tên: Nguyễn Trung Tú

2.        Năm sinh: 1978

3.        Học vị cao nhất:  ThS

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2001

ĐH Kiến Trúc HN

Xây dựng DD&CN

Cao học

2005

ĐH Kiến Trúc HN

Xây dựng DD&CN

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                        - Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng

                        - Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Bê tông, Kết cấu Gạch đá

6.        Địa chỉ liên lạc:

-          Cơ quan: Bộ môn Bê tông cốt thép và Gạch đá, Khoa Xây dựng

-          Điện thoại: 0989323404

-          Email: tunt78@yahoo.com, nttu@hau.edu.vn

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University