Cơ Cấu Bộ Môn

1.        Họ và Tên: Nguyễn Hiệp Đồng

2.        Chức vụ: Giảng viên

3.        Học vị cao nhất:  Tiến sỹ

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2005

ĐH Tổng hợp Xây dựng Matxcova

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sỹ

2008

ĐH Tổng hợp Xây dựng Matxcova

Kết cấu

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                - Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

               6.     Địa chỉ liên lạc:

-          Cơ quan: Khoa xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà nội

-          Điện thoại: 0943686188

-          Email: nguyenhiepdong@gmail.com

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University