Cơ Cấu Bộ Môn

1.        Họ và Tên: Lê Thế Anh

2.        Năm sinh: 1988

3.        Chức vụ: Giảng viên 

4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

       2011

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

 

6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                        - Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng

7.        Địa chỉ liên lạc:

-          Cơ quan: Trương Đại học Kiến Trúc Hà Nội

-          Điện thoại: 0934584843

-          Email: letheanhksxd@gmail.com

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University