Thông Tin Hoạt Động

Số: 137/TB-ĐHKT-VĐTHTQT ngày 20 tháng 5 năm 2016
Số: 188/TB-ĐHKT-SĐH ngày 18 tháng 8 năm 2015
Các tin cùng loại:

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University