Giới Thiệu Khoa

Giới thiệu chung

KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (KHOA ĐÔ THỊ)

Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị là một trong hai khoa đầu tiên của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội được thành lập ngày  17 / 9 / 1969. Lúc đó khoa có tên gọi là khoa Công Trình Kỹ thuật Đô thị và được gọi tắt là khoa Đô thị.

Cơ cấu tổ chức của khoa Công Trình Kỹ thuật Đô thị khi thành lập gồm 3 bộ môn: Khoa học cơ bản, Cơ học và kết cấu công trình, Kỹ thuật đô thị và Vật lý xây dựng. Cuối năm 1972 khoa đã có những thay đổi căn bản, hình thành 3 bộ môn làm cơ sở cho khoa Đô thị ngày nay đó là (i) bộ môn Giao thông –Trắc địa; (ii) bộ môn Cấp Thoát nước; (iii) Bộ môn Chuẩn bị Kỹ thuật – Điện.

Năm 1972 chương trình đào tạo được điều chỉnh theo hướng tách thành hai chuyên ngành là Cấp Thoát Nước và Giao thông – Chuẩn bị kỹ thuật. Đến năm 1984 do yêu cầu thực tế, chương trình đào tạo Kỹ sư Đô thị được sửa đổi để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Theo đó sinh viên theo học các khoá từ 1984 đến 1991 được học các kiến thức chung của các chuyên ngành hẹp là Cấp thoát nước, Giao thông đô thị, Mạng lưới cấp điện, Chuẩn bị và hoàn thiện kỹ thuật, Quản lý đô thị.

Năm 1992 khoa Công Trình Kỹ thuật Đô thị được đổi tên thành khoa Qui hoạch trên cơ sở sát nhập bộ môn Qui hoạch ( tiến thân của khoa Qui hoạch) vào khoa Đô thị. Lúc này khoa Qui hoạch được hình thành có 5 bộ môn  là (i) bộ môn Quy hoạch Đô thị và Nông thôn; (ii) Bộ môn Quy hoạch Vùng; (iii) Bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị; (iv) Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng và (v) Bộ môn Kỹ thuật môi trường.

Năm 1997 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo phục vụ công tác xây dựng đô thị trong giai đoạn mới, đặc biệt là yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững, khoa Đô thị được tái thành lập với tên gọi mới là khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị với nhiệm vụ được giao là đào tạo Kỹ sư Đô thị với hai chuyên ngành là Cấp thoát nước và Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị.

Năm 2004, Khoa được nhà trường giao thêm nhiệm vụ mới là đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường Đô thị nâng tổng số chuyên ngành đào tạo đại học của khoa lên 3 chuyên ngành. Cũng trong năm 2004 khoa được phép mở thêm hệ đào tạo văn bằng 2 các chuyên ngành Cấp thoát nước và Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị.

Hiện nay khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị có 8 bộ môn với 55 giảng viên  trên tổng số sinh viên của khoa là hơn 1300 người với chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển số 600/QĐ/ ĐHKT- TH ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.  Số sinh viên được tuyển chọn theo chỉ tiêu hàng năm là 300 sinh viên trong đó có 3 lớp đào tạo kỹ sư chuyên ngành Cấp Thoát Nước (150 sinh viên), 2 lớp đào tạo kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị. (100 sinh viên) và 1 lớp đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường Đô thị ( 50 người). Các kỹ sư của khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị được đào tạo trong môi trường giáo dục lành mạnh của trường Đại học Kiến trúc Hà nội và luôn có cơ hội phát triển toàn diện về mặt thể chất và trí tuệ. Với vốn kiến thức trang bị đầy đủ các kỹ sư của khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như Qui hoạch và Xây dựng các công trình Hạ tầng, ngành Xây dựng, ngành Cấp Thoát Nước, ngành Môi trường và nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân.

Trải qua quá trình hơn 45 năm phấn đấu không ngừng, khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị đã đạt nhiều thành tích đáng nghi nhận, trong đó một số thành tích nổi bật có thể liệt kê như sau:

(1)     Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

(2)     Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

(3)     Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các cán bộ giảng viên của khoa là những lực lượng lao động cao cấp luôn hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ: (1) giảng dạy và (2) nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học của khoa luôn được định hướng để gắn liền với thực tế sản xuất và đào tạo.  

Các bộ môn và cá nhân trong Khoa trực tiếp chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp ngành và cơ sở, các đề tài phục vụ giáo dục đào tạo và ứng dụng trong các lĩnh vực chuyên môn.

Khoa đã đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quy hoạch xây dựng đô thị;

Nhiều đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, điểm dân cư nông thôn, khu du lịch, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: giao thông đô thị, chuẩn bị và hoàn thiện kỹ thuật, cấp thóat nước, vệ sinh môi trường, cấp điện ... do cán bộ giảng viên của Khoa thiết kế đã được đưa vào xây dựng rộng rãi thực tế khắp cả nước.

Hàng năm, sinh viên của Khoa nhận được nhiều giải cao, bằng sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp xuất sắc Hội Quy hoạch, giải Loa Thành, giải quĩ sáng tạo khoa học Vifotec, giải sinh viên nghiên cứu khoa học của bộ Giáo dục và Đào tạo.  

1. Các lĩnh vực hoạt động:

-          Đào tạo kỹ sư thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, Cấp Thoát Nướcvà chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường Đô thị;

-          Tham gia đào tạo đại học các chuyên ngành khác;

-          Đào tạo sau đại học, trên đại học chuyên ngành;

-          Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

-          Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.

2. Bằng cấp đào tạo:

-          Bằng Kỹ sư Cấp Thoát Nước: chương trình đào tạo trong 4,5 năm, 150 học trình với 3 nhóm kiến thức: 20 nội dung Kiến thức đại cương, 27 nội dung Kiến thức cơ sở ngành, 24 nội dung Kiến thức chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp.

-          Bằng Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị: chương trình đào tạo trong 4,5 năm, 150 học trình với 3 nhóm kiến thức: 20 nội dung Kiến thức đại cương, 29 nội dung Kiến thức cơ sở ngành, 20 nội dung Kiến thức chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp.

-          Bằng Kỹ sư Kỹ thụât Môi trường Đô thị: chương trình đào tạo trong 4,5 năm, 150 học trình với 3 nhóm kiến thức: 20 nội dung Kiến thức đại cương, 29 nội dung Kiến thức cơ sở ngành, 25 nội dung Kiến thức chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp.

 

3. Cơ cấu tổ chức: 

Ban chủ nhiệm khoa:

- Chủ nhiệm khoa:           TS. Trần Thanh Sơn

- Phó chủ nhiệm khoa:       ThS. Trần Hữu Diện

- Phó chủ nhiệm khoa:       TS Nghiêm Vân Khanh

- Phó chủ nhiệm khoa:       TS Nguyễn Văn Nam

 

Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa.

Khối bộ môn: gồm 08 bộ môn

(1)   Bộ môn Giao thông đô thị;

(2)   Bộ môn Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng;

(3)   Bộ môn Cấp nước;

(4)   Bộ môn Thoát nước;

(5)   Bộ môn Kỹ thuật môi trường;

(6)   Bộ môn Cơ sở công nghệ môi trường;

(7)   Bộ môn Năng lượng;

(8)   Bộ môn Trắc địa;

(9)   Phòng thí nghiệm Thuỷ lực - Hoá nước - Vi sinh.

(10) Văn phòng khoa.

4. Đội ngũ giảng viên, cán bộ:

- Đội ngũ giảng viên hiện tại có 55 người, trong đó có 4 Phó giáo sư, 5 tiến sỹ, 39  thạc sỹ, 6 kỹ sư, 1 cử nhân, hiện Khoa đang đào tạo trên 1300 sinh viên.

- Đội ngũ giảng viên của khoa đến tháng 5 năm 2015 là 55 người trong biên chế. Văn phòng khoa bao gồm các giảng viên làm nhiệm vụ trợ lý cho chủ nhiệm khoa về công tác đào tạo, công tác quản lý sinh viên và 2 thư ký khoa.

5. Liên hệ:

Địa chỉ liên hệ: Nhà A, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại văn phòng Khoa: 04 3854 2042

Email:  khoadothidhkt@gmail.com

Website: khoadothi.net

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University