Giao Thông Đô Thị

Các thông tin chung về bộ môn Giao thông đô thị
Đề cương, nhiệm vụ thiết kế, hướng dẫn thiết kế đồ án chuyên ngành giao thông đô thị.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University