Cơ Cấu Chung

1. Ban Lãnh đạo khoa: 

Trưởng khoa:       PGS. TS. Nguyễn Ngọc Phương

Phó trưởng khoa:  ThS. Đào Văn Cường   

Phó trưởng khoa:  ThS. Trần Đại Quang

2. Hội đồng khoa học khoa: Gồm 07 Thành viên

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương     - Trưởng khoa, chủ tịch hội đồng

ThS. Đào Văn Cường                   - Phó trưởng khoa, ủy viên

ThS. Trần Đại Quang                    - Phó trưởng khoa, ủy viên

TS. Đặng Đình Hanh                     - Trưởng bộ môn Toán, ủy viên

ThS. Hoàng Mạnh Hà                    - Trưởng bộ môn Vật lý, ủy viên 

ThS. Trần Hữu Hưng                     - Trưởng bộ môn Hoá học, ủy viên

ThS. Phạm Văn Đạt                       - Trợ lý khoa, ủy viên

3. Khối bộ môn: Gồm 03 bộ môn

Bộ môn Toán: Có 12 cán bộ giảng dạy gồm: 01 PGS.TS; 01 TS; 09 ThS và 01 CN

- Trưởng bộ môn: TS. Đặng Đình Hanh 

Bộ môn Vật lý: Có 06 cán bộ giảng dạy gồm: 01 TS; 04 ThS

- Trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Mạnh Hà

Bộ môn Hóa học: Có 04 cán bộ giảng dạy gồm: 04 ThS

- Trưởng bộ môn: ThS. Trần Hữu Hưng

4. Phòng thí nghiệm: Có 02 phòng thí nghiệm

- Phụ trách phòng thí nghiệm Vật lý: KS. Nguyễn Thị Thu Hòa

- Phụ trách phòng thí nghiệm Hoá học: ThS. Nguyễn Thành Sơn

5. Khối Văn phòng khoa: Có 02 trợ lý và 03 thư ký

- Trợ lý: TS. Dương Quang Hùng

- Trợ lý: ThS. Nguyễn Quang Vinh

- Thư ký: ThS. Phan Tố Uyên

- Thư ký: CN. Nguyễn Lê Thu Huyền

- Thư ký: ThS. Nguyễn Minh Châu

6. Cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường hiện nay: Có 06 cơ sở

- Trường Trung cấp Xây dựng số 4, Xuân Hoà, Mê Linh, Vĩnh Phúc

- Trường T.H.X.D Uông Bí - T.C.Ty LICOGI, Uông Bí, Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, T.P Nam Định

- Trung tâm G.D.T.X Hải Dương, T.P Hải Dương   

- Trung tâm G.D.T.X Điện Biên, T.P Điện Biên

- Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bính

 

 

 

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University