Quy Hoạch Vùng

Giới thiệu bộ môn Quy hoạch Vùng
1. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất của Bộ môn:
Bộ môn Quy hoạch Vùng là bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Quy hoạch.
Bộ môn có 04 đảng viên, thuộc Chi bộ Khoa quy hoạch.
Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Hinh

Phó trưởng Bộ môn : Ths. Lương Tiến Dũng
Văn phòng Bộ môn: Nhà A Trường Đại học Kiến Trúc , Km10 Thanh Xuân, Hà Nội
Liên hệ: Điện thoại: (+84).438 54 30 02            Email: vpkhoaquyhoach@gmail.com
WEB của Bộ môn: www.hau.edu.vn
2. Đội ngũ giảng viên cán bộ:
Năm học 2011 – 2012: Bộ môn có tổng cộng 08 người, gồm:
- Số cán bộ chính thức của Bộ môn: 08 người, trong đó có 0 phó giáo sư
- giảng viên chính, 01 tiến sỹ - giảng viên chính, 06 thạc sỹ và 01 kiến trúc sư – giảng viên.
- Số cán bộ kiêm nhiệm: 08 người, là giảng viên.
- Cán bộ hợp đồng: .........….. người, gồm: 0 GS-TSKH cán bộ của Bộ môn sau khi về hưu, tiếp tục làm hợp đồng; một thực tập giảng viên và một cán bộ trợ lý Bộ môn.
3. Các ngành đào tạo, nội dung chính của các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Bộ môn Quy hoạch Vùng  được Nhà trường phân công giảng dạy môn chuyên ngành Quy hoạch Vùng  cho Khoa quy hoạch; môn chuyên ngành Quy hoạch Vùng  cho các Khoa của trường,.
- Đào tạo sau đại học: Đào tạo cao học, tiến sỹ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
4. Số lượng sinh viên theo các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Hàng năm giảng dạy lý thuyết cho khoảng …..... lớp sinh viên (Riêng Khoa Quy hoạch …..... lớp); khoảng ....… lớp đồ án môn học cho Khoa Kiến trúc và Khoa ngoài; khoảng …... sinh viên Khoa Quy hoạch làm đồ
án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp. Tổng số giờ giảng dạy trong năm khoảng …...… giờ chuẩn.
- Đào tạo đại học: Hàng năm Bộ môn dạy ..........… môn chuyên ngành cho cao học;
đào tạo khoảng ....….. học viên cao học. Số nghiên cứu sinh Bộ môn hiện đang đào tạo là ......… người.
5. Một số hoạt động về KHCN, tham gia sản xuất của Bộ môn:
- Hiện Bộ môn chủ trì ....…... đề tài NCKH cấp Bộ; hàng năm tham gia nhiều đề tài NCKH cấp trường; tham gia hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên làm NCKH.
- Các cán bộ của Bộ môn tham gia nhiều dự án thực tế.
6. Thành tích khen thưởng:
Bộ môn …...… nhiều năm liền được bầu là tổ lao động xuất sắc; được Bộ Xây dựng tặng nhiều bằng khen, Nhà trường tặng nhiều giấy khen.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Ảnh

1

TS. Nguyễn Xuân Hinh

24/10/1960

- Trưởng khoa

- Trưởng BM

1. Thâm niên công tác:

- Từ 1983-2006: Viện thiết kế công nghiệp-Bộ Xây Dựng

- Từ 2006-nay: Giảng viên Khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Giảng dạy môn Nguyên lý Quy hoạch vùng; Quy hoạch đô thị; Thiết kế đô thị; Quy hoạch phát triển bền vững cho sinh viên hệ chính quy và thạc sỹ

- Hướng dẫn tốt nghiệp Kiến trúc sư ngành Quy hoạch

- Hướng dẫn Luận văn Thạc sỹ Quy hoạch

- Hướng dẫn Luận án Tiến sỹ

 

2

Ths. Lương Tiến Dũng

04/11/1968

Phó trưởng BM

1. Thâm niên công tác:

- Từ 1992-1993: Viện kiến trúc đô thị Hà Nội

- Từ 1993-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Kiến trúc sư

- Giảng viên môn Quy hoạch vùng; Đồ án quy hoạch vùng cho sinh viên hệ chính quy

- Hướng dẫn tốt nghiệp Kiến trúc sư ngành Quy hoạch

3

Ths. Đinh Thanh Hương

19/04/1970

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 1993-1998: Xí nghiệp Xây dựng số 3-Công ty Xây dựng số 4-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

- Từ 1998-nay: Giảng viên khoa quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Kiến trúc sư

- Giảng viên môn Địa lý dân cư; Đồ án quy hoạch

 

4

ThS. Vũ  Anh Tuấn

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoà

04/08/1976

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 1999-2000: Tập đoàn Hà Nội

- Từ 2000-2002: Tổng Licogi

- Từ 2002-nay: Giảng viên khoa quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Quản lý dự án

- Giảng viên môn Địa lý dân cư; Đồ án quy hoạch

 

6

Ths. Đỗ Bình Minh

21/09/1974

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 1996-2005: Trung tâm tin học-ĐHKTHN

- Từ 2005-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Giảng viên Tin học ứng dụng

- Giảng viên môn Quy hoạch hệ thống công trình ngầm

 

7

KTS Đào Phương Anh

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

8

Ths. Đồng Minh Hoàng

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đm nhiệm:

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University