Tổ Chức

Sơ đồ cây hệ thống khoaBan Chủ nhiệm khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn.

Trưởng khoa:

TS.KTS. Nguyễn Xuân Hinh

 

Phó trưởng khoa:

TS.KTS. Lương Tú Quyên

 

Phó trưởng khoa:

ThS.KTS. Lương Tiến Dũng

                        


 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University