Tin Tức Hoạt Động Khoa Học

Luận án “Phân tích lựa chọn đất xây dựng trong quy hoạch chung đô thị có ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS)” của NCS Lưu Đức Minh đã được Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đánh giá cao với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đề nghị Nhà trường công nhận và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Lưu Đức Minh.
Luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp với kết quả 7/7 phiếu tán thành.
Sáng 25/8/2011, Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Holcim Việt Nam tổ chức buổi báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên với giải thưởng “Holcim Prize - 2011”.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University