Liên Hệ

     Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế:

     - Tổ Khoa học Công nghệ: Phòng U.103, Trường ĐHKT Hà Nội.

     - Tổ Tạp chí Khoa học Công nghệ Kiến trúc - Xây dựng: Phòng U.105, Trường ĐHKT Hà Nội.

     - Tổ Hợp tác quốc tế: Phòng U.107, Trường ĐHKT Hà Nội.

             Điện thoại: 3854 2521

             Fax: 3854 1616

             Email: khqt.hau@gmail.com

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University