Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn (14h00 - 27/4/2017)

14 tháng 4, 2017
        Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn là Cán bộ Công ty cổ phần tu bổ di tích Trung ương (VINAREMON) – Chi nhánh Miền Nam, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.

        Tên đề tài luận án Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.
        Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình - Mã số: 62.58.01.06

         •    Thời gian:      14h00 - thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017
         •    Địa điểm:     Hội trường I 901 (nhà 9 tầng) - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
                                  Km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

       Trân trọng kính mời các Thầy (Cô) giáo, các nhà nghiên cứu đến tham dự.
       Luận án có thể tìm hiểu tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
                                                                                                                                                              BAN TỔ CHỨC