Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS. Nguyễn Huy Quang (23/5/2017)

11 tháng 5, 2017

    Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Quang là cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

    Tên đề tài luận án: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các đô thị loại I vùng trung du, miền núi Bắc bộ - Việt Nam (lấy thành phố Thái Nguyên làm địa bàn nghiên cứu áp dụng).

  • Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình - Mã số: 62.58.01.06
  • Thời gian:  14h00’ - thứ Ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017
  • Địa điểm:    Hội trường I 901 (nhà 9 tầng) - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

                          Km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

     Trân trọng kính mời các Thầy (Cô) giáo, các nhà nghiên cứu đến tham dự.

     Luận án có thể tìm hiểu tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

                                                                                                             BAN TỔ CHỨC