Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

26 tháng 6, 2017
Sáng 23/06/2017, Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường. Tới dự và quán triệt tại hội nghị có GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Hinh - Trưởng Khoa Quy hoạch

Về phía lãnh đạo Nhà trường có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ.

Mở đầu Hội nghị, TS. Phan Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổng hợp đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối về việc trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí là Đảng viên các Đảng bộ trực thuộc: đồng chí Nguyễn Xuân Hinh - Khoa Quy hoạch và đồng chí Nguyễn Quốc Lập - Bộ phận Quản lý Hành chính cơ sở Vĩnh Phúc.

Thay mặt Đảng ủy, PGS.TS.KTS. Lê Quân phát biểu chúc mừng 02 đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đã ghi nhận cả quá trình cống hiến và phấn đấu của mỗi Đảng viên trong sự nghiệp phát triển và xây dựng Đảng. Đó không chỉ là vinh dự vô cùng lớn lao của người  Đảng viên mà còn là niềm tự hào của mỗi một đơn vị cơ sở Đảng vì đã có những Đảng viên mẫu mực được Đảng, Nhà nước đánh giá, ghi nhận trong suốt thời gian hoạt động và công tác của mình.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

Tiếp theo chương trình GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đây là những nội dung rất quan trọng, giúp cho các đại biểu dự hội nghị hiểu sâu hơn quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với những dấu hiệu, biểu hiện, căn bệnh rất cụ thể; nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh này; những tác hại, hậu quả của sự suy thoái cùng những chỉ dẫn, biện pháp phòng, chống thông qua những bài nói, bài viết của Người về đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Hội nghị cũng được nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn liền với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua 3 nhóm giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng trong cán bộ, Đảng viên. Đây là một nội dung mới rất quan trọng để thực hiện mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”;

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của các tổ chức Đảng ở cơ sở, tăng cường tính chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên;

Ba là, xây dựng lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đây là một trong những nội dung giải pháp cơ bản nhằm xây dựng phong cách lãnh đạo của Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay ở mỗi Chi bộ, Đảng bộ và đối với mỗi cán bộ, Đảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Thông qua việc học tập chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức về trung thực, trách nhiệm; đoàn kết xây dựng Đảng bộ, Nhà trường trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương