Trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

3 tháng 5, 2017
Ngày 28/04/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra cuộc họp giao ban tháng 5, công bố Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với cán bộ các Khoa, Phòng ban chức năng trong Trường. PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh buổi công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

1. Quyết định số 330/QĐ-ĐHKT-TH ngày 27/04/2017 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Hoàng Điệp - Thạc sĩ Kỹ thuật tiếp tục giữ chức Trưởng phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng, kể từ ngày 15/05/2017;

2. Quyết định số 331/QĐ-ĐHKT-TH ngày 27/04/2017 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Phú - Thạc sĩ ngành Kinh tế Xây dựng tiếp tục giữ chức Giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng, kể từ ngày 20/05/2017;

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng và bày tỏ tin tưởng trên cương vị, trọng trách được giao, hai đồng chí được bổ nhiệm lại lần này tiếp tục nâng cao năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Hai đồng chí Vũ Hoàng Điệp và Trần Ngọc Phú  bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Nhà trường cùng đồng nghiệp đã tin tưởng, ủng hộ, giao nhiệm vụ trọng trách; đồng thời hứa sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tiếp nối những thành công đã đạt được trong nhiều năm qua, xây dựng thương hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát triển ngày càng lớn mạnh.


Lãnh đạo Nhà trường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm lại


ThS. Vũ Hoàng Điệp - Trưởng phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng phát biểu tại buổi công bố quyết định

ThS. Trần Ngọc Phú -  Giám đốc Văn phòng tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng phát biểu tại buổi công bố quyết định