Tiếp và làm việc với đoàn công tác 471 Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

22 tháng 5, 2017
Sáng 19/5/2017, đoàn công tác của Bộ Chính trị và Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn phụ trách đoàn  dần đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại đơn vị trong 5 năm qua.

Thành phần đoàn công tác có đồng chí Tán Văn Bảo - Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức TW; đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng TW Đảng; đồng chí Phan Hải Anh - Hàm Vụ phó Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ và đồng chí Trương Sỹ Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương V, cơ quan Ủy ban Kiểm tra TW. Cùng với đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, về phía Bộ Xây dựng  có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ.

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch Hội đồng trường cùng đại diện các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà cho biết đây là chương trình kiểm tra xuất phát từ tình hình thực tế, giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2017. Việc kiểm tra phải đánh giá một cách đầy đủ việc thực hiện, cả những kết quả nổi bật và những hạn chế, yếu kém, vi phạm (nếu có) khi triển khai các chủ trương, định hướng của Đảng, trong đó chú ý về vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ cũng như quy chế phối hợp với các Chi bộ trong Trường. Đồng chí cũng lưu ý việc làm rõ quy chế dân chủ và công khai trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đoàn công tác đã nghe TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trình bày báo cáo Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo báo cáo: Thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kết luận, Quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng và các Quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch, đánh giá, nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ… Công tác cán bộ thời gian qua được Nhà trường thực hiện hết sức nghiêm túc, nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra công tác cán bộ tại Trường cũng còn những điểm hạn chế, gặp một số khó khăn nhất định.

Chủ tịch Hội đồng trường - PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đại diện lãnh đạo một số Khoa trong Trường cũng có những ý kiến giải đáp đối với các vấn đề mà Đoàn công tác nêu ra.

Phát biểu tổng kết, thay mặt lãnh đạo Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đồng thời cho rằng, đây là một cơ hội hết sức quan trọng và quý báu để một lần nữa rà soát các khâu trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại Trường. Lãnh đạo Bộ cũng xác định việc tăng cường rà soát các khâu trong công tác cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm là khâu hết sức quan trọng. Trong đó sẽ gắn đào tạo với luân chuyển, đánh giá, cán bộ. Đây không chỉ là cơ hội rà soát lại các khâu trong quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển mà từ đó rút kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, giúp ích cho việc tăng cường hiệu quả, hiệu lực bộ máy cán bộ trong toàn Trường.


Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì buổi làm việc

Thành viên trong đoàn công tác của Bộ Chính trị và Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc với đoàn thanh tra của Bộ Chính trị