Thủ tục và thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 Đợt 1 năm 2017

2 tháng 6, 2017
Thủ tục và thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 Đợt 1 năm 2017 theo từng loại hình đào tạo cụ thể được cho tại đây

- Thời gian nhập học: từ ngày 06 đến ngày 09/6/2017, hạn cuối cùng là ngày 20/6/2016 (sau ngày này, thí sinh không đến làm thủ tục nhập học được coi là không có nhu cầu học tập và bị xoá tên ra khỏi danh sách trúng tuyển).

Thí sinh đăng ký hồ sơ tại địa điểm nào thì làm thủ tục tại địa điểm đó.

- Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 12/6/2017.