Thông báo V/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2 tháng 8, 2017

Căn cứ điểm đ khoản 5 Điều 13 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017;

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo như sau:

- Thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phải xác nhận nhập học vào Trường bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia trực tiếp tại Trường hoặc bằng thư chuyển phát nhanh;

Thời gian nộp: Trước 17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2017 (tính theo dấu bưu điện);

Địa chỉ nộp:    Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

                         Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

            - Hồ sơ nhập học được ghi đầy đủ trong Giấy báo trúng tuyển và triệu tập nhập học sẽ được Nhà trường gửi đến các bạn theo địa chỉ mà các bạn đã đăng ký trong kỳ thi THPT quốc gia hoặc trong kỳ thi các môn năng khiếu tại Trường (đối với các bạn dự thi và trúng tuyển các ngành năng khiếu).