Thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2017

15 tháng 7, 2017
        Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

          Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 và quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017 vào Trường như sau:

1. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến:

- Điều kiện thực hiện: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT;

- Cách thức thực hiện: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT qua mạng internet.

- Thời gian: Từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2017;

- Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến trên máy tính tại các điểm có thể truy cập internet hoặc tại Phòng Tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (tầng 1 nhà H);

- Sau khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, thí sinh phải khai Phiếu ĐKXT ưu tiên ngành trong nhóm ngành và nộp về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chậm nhất là 17h00 ngày 25/7/2017.

b) Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

- Điều kiện thực hiện: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào 02 Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ ban đầu để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Lưu ý, thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại;

- Thời gian nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017;

- Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có trước 17 giờ 00 ngày 25/7;

- Sau khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu, thí sinh phải khai Phiếu ĐKXT ưu tiên ngành trong nhóm ngành (do Đại học Kiến trúc Hà Nội phát hành) và nộp về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chậm nhất là 17h00 ngày 25/7/2017.

Lưu ý:

Vì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xét tuyển theo nhóm ngành, nên khi ghi Phiếu ĐKXT ưu tiên ngành trong nhóm ngành, các bạn phải thực hiện các nguyên tắc sau:

* Xếp thứ tự ưu tiên theo nhóm ngành lựa chọn (số nhóm ngành lựa chọn là tuỳ ý phù hợp với tổ hợp xét tuyển của thí sinh);

* Phải ghi đủ tất cả các ngành trong nhóm ngành lựa chọn vào Phiếu và xếp thứ tự ưu tiên theo ngành trong nhóm ngành.

2. Chỉ những thí sinh có đủ điều kiện ĐKXT đại học theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại  học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mới được tham gia ĐKXT và thay đổi nguyện vọng ĐKXT vào trường Đại học kiến trúc Hà Nội.

         Tất cả các mẫu phiếu và hướng dẫn cách ghi phiếu, thí sinh có thể download tại đây

 * Thông tin chi tiết xin liên hệ:

                    Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

                    Địa chỉ: Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

                    Điện thoại: 04.38542391

                     Email: phongdaotao.dhkthn@gmail.com        

                    website: www.hau.edu.vn