Thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh đại học hình thức VLVH, LT, VB2 đợt 1 năm 2017

19 tháng 4, 2017
Căn cứ Quy chế Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để việc tuyển sinh và đào tạo phù hợp với nội dung Thông báo số 261/TB-ĐHKT-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học Liên thông, Văn bằng 2 Đợt 1 năm 2017 và các quy chế đào tạo hiện hành, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về việc thay đổi thời gian tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học Liên thông, Văn bằng 2 Đợt 1 năm 2017 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 27/2/2017 đến hết ngày 25/4/2017;

- Ngày thi: 27 và 28 tháng 4 năm 2017;

- Đúng 08h00 ngày 27/4/2017 thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi;

- Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học hình thức VLVH nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 25/4/2017;
 
- Các nội dung khác không thay đổi so với Thông báo số 261/TB-ĐHKT-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học Liên thông, Văn bằng 2 Đợt 1 năm 2017.

* Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Địa chỉ:         Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:     043 854 3913
Email:        phongdaotao.dhkthn@gmail.com
Website:     http://www.hau.edu.vn