Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi môn năng khiếu năm 2017

31 tháng 5, 2017
Số: 399/TB-ĐHKT-ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây