Thông báo dùng thử cơ sở dữ liệu AccessEngineering của Nhà xuất bản McGraw

27 tháng 3, 2017
Thông báo dùng thử cơ sở dữ liệu AccessEngineering của Nhà xuất bản McGraw-Hill 

THÔNG BÁO DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Kính gửi: Toàn thể bạn đọc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng giới thiệu CSDLAccessEngineering của Nhà xuất bản McGraw-Hill đến toàn thể bạn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

AccessEngineering là sơ sở dữ liệu về kỹ thuật nổi tiếng thế giới của Nhà xuất bản McGraw-Hill phù hợp cho tất cả các cấp nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Tập trung xung quanh 14 lĩnh vực chính của kỹ thuật, AccessEngineering bao quát toàn diện và truy cập nhanh chóng vào hơn 500 cuốn sách kỹ thuật cho các chuyên ngành: sinh học, hóa học, dân dụng, truyền thông, điện/điện tử, năng lượng/dầu khí, môi trường/bền vững, công nghiệp, không gian sản xuất, vật liệu, cơ khí, quản lý hoạt động, đề cương Schaum, phần mềm cùng với hàng trăm bài báo từ Engineering News-Record (ENR) bao gồm các lĩnh vực môi trường, nước, điện, cơ sở hạ tầng được cập nhật hàng tuần.

Ngoài ra AccessEngineering còn có các công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu là các video hướng dẫn các chủ đề kỹ thuật chính và các đồ thị tương tác có sẵn cho giáo viên, sinh viên sử dụng để giảng dạy, học tập, tham khảo, nghiên cứu.

Địa chỉ truy cập: http://accessengineeringlibrary.com
Username: hanoiau
Password: engineering

Thời hạn dùng thử: 01 tháng từ 16/5/2015 đến 16/6/2015
Vậy trân trọng thông báo để bạn đọc Trường Đại học Kiến trúc HN biết để truy cập khai thác.
Mọi thắc mắc về CSDL xin liên hệ:
ThS. Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện
ĐT: (04) 33 120 542; số nội bộ: 169
Email: thuvien.hau@gmail.com
Trân trọng thông báo!
Trung tâm Thông tin Thư viện
Phó Giám đốc

ThS. Phạm Thanh Bình