Thông báo Chương trình dùng thử tài liệu điện tử

28 tháng 3, 2017
Thông báo Chương trình dùng thử tài liệu điện tử 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Quý độc giả

Được sự hỗ trợ của Liên hiệp thư viện khối Kỹ thuật STE Consortium, Trung tâm Thông tin Thư viện xin thông báo về chương trình dùng thử các sở dữ liệu điện tử do iGroup cung cấp từ nay đến 31/10/2015 như sau:

1. CSDL điện tử Ebrary Academic Complete

- Đây là gói sách điện tử lớn nhất, bao trùm thông tin đa ngành phù hợp cho độc giả.

- Đường Link truy cập như sau:

https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=MATDJ741QCZ7TTLU0SYS

- Hình thức truy cập: Cho phép truy cập & đọc toàn văn tới toàn bộ hơn 100.000 đầu sách trong gói Ebrary Academic Complete (đã bao gồm 25,000 sách trong gói Ebrary Science & Technology)

2. CSDL điện tử Elsevier

- CSDL của Elesevier hiện theo chuẩn DRM, nên Elsevier áp dụng hình thức Limited Trial nhằm đảm bảo tính bản quyền toàn văn các sách điện tử

- Hình thức dùng thử: Độc giả sẽ nhận được danh mục sách chi tiết có gắn đường dẫn trực tiếp truy cập vào website Science Direct để có thể xem thông tin chi tiết cho từng cuốn sách (bao gồm mô tả, abstract, mục lục nội dung chi tiết), và lựa chọn cũng như gửi đánh giá phản hồi cho thư viện. - Danh mục sách chi tiết có gắn đường dẫn trực tiếp truy cập xin download từ địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/f8nnp9i9favxfe9/CSDL%20dien%20tu%20STE%202015.xls?dl=0

Trân trọng thông báo

Ths.Vũ Hữu Thắng