Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

SỨ MẠNG

    
1. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Đại học và sau Đại học cho ngành Xây dựng Việt Nam, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, từng bước hội nhập Quốc tế. Mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành Trường Đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo Kiến trúc sư, Kỹ sư Xây dựng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, trong khu vực và trên Thế giới; Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
    
- Đào tạo bậc Đại học: Kiến trúc sư Công trình, Kiến trúc sư Quy hoạch, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kỹ sư Công trình ngầm, Kỹ sư Cấp thoát nước, Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng, Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường đô thị, Kỹ sư Quản lý Xây dựng Đô thị, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Vật liệu Xây dựng, Kỹ sư Giao thông Đô thị, Cử nhân ngành Thiết kế thời trang, Cử nhân ngành Điêu khắc, Cử nhân Công nghệ thông tin và một số chuyên ngành khác…;
    
- Đào tạo bậc trên Đại học: Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị, Quản lý đô thị, Thiết kế đô thị với Di sản phát triển bền vững (bằng tiếng Pháp);
    
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, địa phương...;

     2. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học do Nhà nước, các ngành, các cơ quan, tổ chức, địa phương giao và các đề tài do cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học, sinh viên, học viên của Trường đăng ký;

     3. Hợp tác với các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức Quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…
    
Lãnh đạo Nhà trường luôn khẳng định hợp tác hợp tác trong nước và Quốc tế là động lực chính tạo sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp phát triển Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành Trường đại học nghiên cứu theo chuẩn Quốc tế;
   
Hoạt động hợp tác Quốc tế đa dạng về hình thức, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, thể hiện thế mạnh và tiềm năng hợp tác của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn chủ trương ưu tiên phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy với các Đại học, các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, với các tập đoàn, doanh nghiệp ngoài nước dưới hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo Quốc tế chương trình Đại học và Sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế, trao đổi sinh viên, học viên và giảng viên... ;
    
Chủ động xác định các hướng ưu tiên hợp tác và chủ động thiết lập các mối quan hệ đối tác, thông qua các văn bản ký kết giữa Đại học Kiến trúc Hà Nội với các Trường Đại học lớn trên thế giới, các đơn thành viên cụ thể hóa và liên kết triển khai thành công các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo.
Đến nay Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với 120 Trường Đại học và Tổ chức giáo dục, Khoa học công nghệ Quốc tế, trong đó có những Trường Đại học hàng đầu thế giới như Trường Đại học Kiến trúc Toulouse - Pháp; Trường Đại học Melbourne - Úc; Trường Đại học Tổng hợp Barcelona - Tây Ban Nha; Trường Đại học Mỹ thuật Milan - Italia; Trường Đại học Hawaii - Mỹ; Trường Đại học Torino - Italia; Trường Đại học Nottingham - Anh;  Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Kiến trúc Matxcơva - Nga…
Qua các nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hàng năm, Nhà trường cử hàng trăm các bộ, sinh viên đi học tập, trao đổi kiến thức khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo Quốc tế cũng như đón tiếp hàng trăm nhà khoa học, nhà quản lý và sinh viên, nghiên cứu sinh tới học tập và làm việc tại Trường.
    
Với các thành tựu khoa học, giải thưởng Quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong những năm qua thể hiện rõ quan điểm coi trọng đối tác truyền thống và đồng thời phát triển mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng, thế mạnh, năng lực hợp tác phù hợp. Các thành công trong hợp tác Quốc tế cũng cộng hưởng với các hợp tác trong nước, với các địa phương, doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành…; góp phần thúc đẩy và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao phó.

     4. Tổ chức triển khai việc áp dụng các kết quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học vào các công trình thực tế phục vụ xã hội dưới dạng các hợp đồng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, xây dựng, đầu tư, dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ…;

     5. Chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, viên chức, sinh viên của Trường.

TẦM NHÌN

    
Đến năm 2020, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ trở thành Trường Đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, có tính hội nhập cao; phấn đấu, nỗ lực để hình thành một Trường Đại học mang bản sắc và văn hóa riêng biệt, lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đồng thời là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão được tự do trao đổi, khám phá, sáng tạo khoa học và học tập. 

     Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Trường đến năm 2020
    
- Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu - Nhà trường là đơn vị văn hoá; phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển và các đề án công tác trọng tâm của Nhà trường; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô đào tạo, Nghiên cứu khoa học - Lao động sản xuất - Chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước;
    
- Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong Nhà trường;
    
- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên và công tác tổ chức, quản lý trong Nhà trường;
    
- Tiếp tục đổi mới các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội;
    
- Mở rộng và nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế;
    
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    
- Giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  luôn luôn tự hào, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường;
    
- Giảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư, Cử nhân, Nhà khoa học có đức có tài, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
    
- Được học tập, rèn luyện tại cái nôi đào tạo Kiến trúc sư danh tiếng ở cả trong và ngoài nước là động lực thúc đẩy sinh viên, học viên liên tục phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, có năng lực để phát triển lâu dài, bền vững;
    
- Với niềm vinh dự và tự hào được làm việc, học tập dưới mái Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; các thế hệ giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên Nhà trường  nỗ lực phấn đấu góp phần nâng cao vị thế của một Trường Đại học trọng điểm về đào tạo Kiến trúc sư, Kỹ sư, Cử nhân ngành Xây dựng theo tinh thần “Chất lượng cao - Sáng tạo - Tiên phong - Tích hợp - Trách nhiệm - Phát triển bền vững”; được lãnh đạo ngành Xây dựng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.