Sau đại học

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là một Trung tâm đào tạo Sau đại học và nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, triển khai ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Hiện nay, Nhà trường đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành như: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị, Quản lý đô thị và Công trình, Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng theo chỉ tiêu và hạn mức được giao hàng năm.

    Nhà trường cũng hợp tác và liên kết về đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với các Trường Đại học, các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu ở trong nước và Quốc tế...

Đào tạo Thạc sĩ

TT

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Chỉ tiêu tuyển sinh

270

300

350

410

495

450

2.

Số học viên được công nhận

259

299

350

395

471

424

 
Tổng số học viên Cao học đang đào tạo tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tính đến tháng 31/10/2016

STT

Tên chuyên ngành

Quy mô năm học

1

Kiến trúc

154

2

Quy hoạch vùng và đô thị

58

3

Quản lý đô thị và công trình

457

4

Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

217

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60

Tổng cộng

946


Đào tạo Tiến sĩ


Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Chỉ tiêu tuyển sinh

20

20

20

25

25

30

Số thí sinh được công nhận NCS

19

19

18

25

24

33


Hiện nay, số Nghiên cứu sinh thực tế đang đào tạo trong thời gian quy định dưới 7 năm là 117 trong các chuyên ngành như sau:

TT

Chuyên ngành

Số lượng

1

Kiến trúc

23

2

Quy hoạch vùng và đô thị

16

3

Quản lý đô thị và Công trình

54

4

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

14

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

10

 

Tổng

117


Tin tức