Sau đại học

    Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) là một Trung tâm đào tạo Sau đại học và nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, triển khai ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Hiện nay, Nhà trường đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành như: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị, Quản lý đô thị và Công trình, Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng theo chỉ tiêu và hạn mức được giao hàng năm.

    Nhà trường cũng hợp tác và liên kết về đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với các Trường Đại học, các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu ở trong nước và Quốc tế...