Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá

4 tháng 1, 2017

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Số: 714/QĐ-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2015

Xem nội dung Quyết định tại đây