Quyết định V/v công nhận đối tượng học bổ sung kiến thức đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

14 tháng 4, 2017
Số: 20/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 02 tháng 3 năm 2017

Xem nội dung Quyết định tại đây