Nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình

3 tháng 5, 2017
Chiều 27/04/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình cho nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn với đề tài: “Mô hình và giải pháp quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh”, mã số 62.58.01.06 do GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng và PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh hướng dẫn.Dự buổi bảo vệ, về phía cơ sở đào tạo có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường. Buổi bảo vệ còn có sự có mặt của đại diện các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài Trường …; đại diện Tổng Công ty tu bổ di tích Trung ương (cơ quan công tác của Nghiên cứu sinh) cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn  đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc bổ sung những quan điểm, quan niệm mới hướng đến sự năng động, chủ động trong khai thác, vận hành và phát triển di sản để quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp nói riêng và các công trình di sản kiến trúc đô thị nói chung đáp ứng sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh; Đề xuất hệ thống các tiêu chí, quy trình quản lý các công trình di sản kiến trúc đô thị thuộc địa Pháp tại Quận 1; Tổ chức quản lý di sản và cách thức hoạt động của chúng tương thích với hệ thống quản lý hành chính và di sản hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh; Đưa ra các giải pháp, phương thức, cơ chế vận hành, điều phối đối với các chủ thể trong quản lý mọi hoạt động liên quan đến quá trình sử dụng, khai thác và phát triển di sản trong mối tương quan với đô thị và công tác quản lý đô thị; Các giải pháp quản lý riêng cho các thể loại công trình di sản kiến trúc thuộc địa Pháp tại Quận 1 TP. Hồ Chí Minh dựa trên những đặc thù của chúng thể hiện theo cách thức phân vùng, phân nhóm và phân loại được đề xuất.             

Sau khi NCS. Trần Anh Tuấn trình bày những nội dung chính của Luận án và hoàn thành phần trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng NCS. Trần Anh Tuấn và người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh


NCS. Trần Anh Tuấn trình bày nội dung luận án tại buổi bảo vệ


Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Anh Tuấn