Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình

14 tháng 4, 2017

Sáng 12/04/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh với đề tài: “Quản lý Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tại các đô thị vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, mã số 62.58.01.06 do PGS.TS. Trần Thị Hường hướng dẫn. Dự buổi bảo vệ, về phía cơ sở đào tạo có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng - Phó Hiệu trưởng. Buổi bảo vệ còn có sự có mặt của đại diện các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài Trường … và đặc biệt là sự có mặt của gia đình cùng bạn bè, người thân của NCS. Nguyễn Văn Minh.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng cơ sở khoa học về quản lý quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tại các đô thị vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Tích hợp quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm tại các đô thị riêng lẻ trong đồ án quy hoạch chung, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị; Hoàn thiện nội dung văn bản quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị; Hoàn thiện và nâng cao năng lực tổ chức bộ máy quản lý quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị.

Sau khi NCS. Nguyễn Văn Minh  trình bày những nội dung chính của Luận án và hoàn thành phần trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 06/06 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Minh.
 
GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Văn Minh
 

GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng người hướng dẫn khoa học của NCS. Nguyễn Văn Minh
 

NCS. Nguyễn Văn Minh trình bày nội dung luận án trước hội đồng