Nghiên cứu sinh Lê Xuân Hùng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch vùng và Đô thị

5 tháng 12, 2016
Sáng 26/12/2016 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch vùng và Đô thị cho nghiên cứu sinh Lê Xuân Hùng với đề tài : “Tổ chức không gian gắn kết giữa khu đô thị mới và làng xóm đô thị hóa tại Thủ đô Hà Nội”, mã số 62.58.01.05 do GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng hướng dẫn.
Dự buổi bảo vệ, về phía cơ sở đào tạo có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường. Buổi bảo vệ còn có sự có mặt của các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài Trường … và sự có mặt của gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân của NCS. Lê Xuân Hùng.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Lê Xuân Hùng đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp cho tổ chức không gian gắn kết giữa khu đô thị mới và làng xóm đô thị hóa nhằm tạo lập không gian gắn kết bền vững hài hòa và phù hợp với các biến đổi hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội…

Sau phần trình bày tóm tắt nội dung luận án và trả lời câu hỏi được đưa ra bởi hội đồng của NCS. Lê Xuân Hùng; Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết đề nghị cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Xuân Hùng


PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa NCS. Lê Xuân Hùng và người hướng dẫn khoa học của Nghiên cứu sinh


Các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ


NCS. Lê Xuân Hùng trình bày Luận án Tiễn sĩ trước Hội đồng