Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Vũ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc Công trình

3 tháng 4, 2017

Sáng 27/03/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc Công trình cho nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Vũ với đề tài: “Ảnh hưởng của Kiến trúc Xô Viết đối với Kiến trúc nhà ở và công cộng tại Hà Nội giai đoạn 1954 - 1986”, mã số 62.58.01.02 do PGS.TS. Chế Đình Hoàng hướng dẫn.
Dự buổi bảo vệ, về phía cơ sở đào tạo có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và PGS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng - Phó Hiệu trưởng. Buổi bảo vệ còn có sự có mặt của đại diện Hội đồng trường,  các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài Trường … và đặc biệt là sự có mặt của gia đình cùng bạn bè, người thân của NCS. Đặng Hoàng Vũ.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Vũ đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào hệ thống cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc đánh giá giá trị kiến trúc  Việt Nam nói chung, phù hợp với xu thế kiến trúc hiện đại trên Thế giới và là tiền đề cho sự hòa nhập của kiến trúc Việt Nam với các nền kiến trúc Quốc tế sau này; Nhận định giá trị di sản các công trình kiến trúc theo phong cách Xô Viết tại Hà Nội giai đoạn 1954-1986 và kiến nghị nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc theo phong cách kiến trúc Xô Viết có giá trị tiêu biểu ở Hà Nội.

Sau khi NCS. Đặng Hoàng Vũ trình bày những nội dung chính của Luận án và hoàn thành phần trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Vũ.


Các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ


Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Vũ trình bày luận án trước Hội đồng


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh cùng người hướng dẫn khoa học