NCS. Nguyễn Thị Nga bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường (14h00 ngày 16/5)

7 tháng 5, 2017
    Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga là Cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng.

    •    Tên đề tài luận án: Quản lý mạng lưới đường các đô thị loại I thuộc tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng theo hướng giao thông xanh.
    •    Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình - Mã số: 62.58.01.06
    •    Thời gian: 14h00’ - thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2017
    •    Địa điểm: Hội trường I 901 (nhà 9 tầng) - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
                          Km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

    Trân trọng kính mời các Thầy (Cô) giáo, các nhà nghiên cứu đến tham dự.
    Luận án có thể tìm hiểu tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
BAN TỔ CHỨC