Lịch sinh hoạt tuần 52 (tháng 8 năm 2017)

11 tháng 8, 2017
(Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)


THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

07/08

14h00

U 306

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học

Theo Quyết định

Số: 307/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 17/04/2017)

P. Đào tạo

HT. Lê Quân

Thứ ba

08/08

9h00

U 306

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo bầu Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở

Theo Quyết định

Số: 469/QĐ-ĐHKT-KHCN

(Ngày 14/12/2016)

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ tư

   09/08

8h30

U 306

Họp về công tác xây dựng phần mềm quản lý đào tạo

Lãnh đạo các Phòng:

P. Tổng hợp; P. TCKT;

P. Đào tạo; P. CT-CTSV;

P. TTr-KT&ĐBCL và Trưởng các Khoa

P. Đào tạo

HT. Lê Quân

14h00

U 306

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

Ban chấp hành CĐ Trường;

Chủ tịch CĐ các đơn vị

VP. Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

Thứ năm

   10/08

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

11/08

9h00

U 306

Họp Hội đồng sáng kiến cấp sơ sở

 

Theo Quyết định

Số: 1112/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 15/09/2015)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

14h00

U 306

Họp tổ chức đón tiếp sinh viên khóa 2017 - 2022

Giấy mời

P. CT-CTSV

HT. Lê Quân

Thứ bảy

12/08

 

 

Tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017

 

 

 

14h00

U 401

Trao Bằng Thạc sĩ khóa 2015 - 2017

Giấy mời

 

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Chủ nhật

13/08

 

 

Tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017