Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 46 (tháng 6 và 7 năm 2017)

(Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 01/07/2017)


THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

26/06

14h00

U 306

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn (NCS. Lê Trần Phong)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ ba

27/06

 

 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (Khối V)

 

 

 

Thứ tư

   28/06

 

 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (Khối V)

 

 

 

Thứ năm

   29/06

 

 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (Khối H)

 

 

 

Thứ sáu

30/06

 

 

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (Khối H)

 

 

 

Thứ bảy

01/07