Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 42 (tháng 5 và 6 năm 2017)

(Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 03/06/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

29/05

14h00

U 306

Góp ý đề cương chi tiết (NCS. Nguyễn Quang Vinh)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

Thứ ba

30/05

14h00

U 306

Hội ý Lãnh đạo Trường

 

Ban Thường vụ Đảng ủy;

Ban Giám hiệu;

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

BT. Lê Quân

Thứ tư

   31/05

8h30

U 306

Họp Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

 

14h00

U 306

Giao ban tháng 05/2017

Ban Giám hiệu;

Trưởng các đơn vị

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ năm

   01/06

9h00

U 306

Họp về công tác quản lý Ký túc xá

Ban Giám hiệu;

Chủ tịch Hội đồng Trường;

P. CT-CTSV; P.TCKT;

P. Tổng hợp; P. QTTB;

P. CT-CTSV

&

P. TCKT

HT. Lê Quân

14h00

U 306

Họp Hội đồng tốt nghiệp Trường

Theo Quyết định

Số: 249/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 10/02/2017)

P. Đào tạo

HT. Lê Quân

Thứ sáu

02/06

8h30

U 306

Lễ công bố quyết định khen thưởng cán bộ có thành tích trong NCKH và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học

Giấy mời

 

HT. Lê Quân

Thứ bảy

03/06