Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 50 (tháng 7 năm 2017)

(Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

24/7

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

25/7

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

26/7

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

27/7

8h30

 

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường thông qua chương trình đào tạo mã ngành Bất động sản và mã ngành Kiến trúc sư bảo tồn di sản kiến trúc đô thị

Theo Quyết định

Số: 469/QĐ-ĐHKT-KHCN

(Ngày 14/12/2016)

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ sáu

28/7

 

 

Hiệu trưởng làm việc với Sở Xây dựng Thái Nguyên (tại Thái Nguyên)

Khoa Sau Đại học

 

 

Thứ bảy

29/7

8h00

 

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị: "Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017 - 2025"

(tại Hội trường tầng 2 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng)

 

 

 

 

 

Trao Bằng Thạc sĩ cho khóa 2015 - 2017 (tại Vĩnh Long)

 

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

Chủ nhật

30/7

 

 

Trao Bằng Thạc sĩ cho khóa 2015 - 2017 (tại Vĩnh Long)

 

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng