Lịch sinh hoạt tuần 39 (tháng 5 năm 2017)

11 tháng 5, 2017
(Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 13/05/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

08/05

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

09/05

9h00

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho lớp liên thông cao đẳng 15X - Nam Định

(tại Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định)

Khoa Tại chức; P. Đào tạo

P. Đào tạo

HP. Lê Anh Dũng

Thứ tư

10/05

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/05

14h30

U 306

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh (đợt 2) năm 2017

Giấy mời

P. Đào tạo

HP. Ngô Thị Kim Dung

Thứ sáu

12/05

8h30

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Bài tập Cơ học Kết cấu. Tập 1: Hệ tĩnh định"

Giấy mời

P. KHCN

HP. Lê Anh Dũng

14h00

U 203

Họp đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định về dánh giá kết quả học tập các học phần của sinh viên hệ chính quy

Theo Quyết định

Số: 105QĐ-ĐHKT-TTr-KT&ĐBCL

(Ngày 28/02/2017)

P.TTr-KT&ĐBCL

HP. Ngô Thị Kim Dung

Thứ bảy

13/05