Lịch sinh hoạt tuần 38 (tháng 5 năm 2017)

3 tháng 5, 2017
(Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 06/05/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

01/05

 

 

Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 năm 2017

 

 

 

Thứ ba

02/05

 

 

Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 năm 2017

 

 

 

Thứ tư

03/05

10h00

U 306

Họp Hội đồng tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2017

Theo Quyết định

Số: 55/QĐ-ĐHKT-SĐH

(Ngày 24/4/2017)

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

14h00

U 203

 

Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế: "Điều tra khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác hợp tác quốc tế đối với các cơ sở đào tạo ngành xây dựng…"

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ năm

04/04

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

05/05

9h00

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp liên thông cao đẳng 15X, chuyên tu 13X - Xuân Hòa (tại cơ sở Vĩnh Phúc)

Khoa Tại chức, P. Đào tạo

P. Đào tạo

HP. Bùi Văn Dũng

Thứ bảy

06/05