Lịch sinh hoạt tuần 37 (tháng 4 năm 2017)

24 tháng 4, 2017
(Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

24/04

8h30

I 901

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường (NCS. Trần Văn Hiến)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

14h00

U 203

Hội ý Lãnh đạo Trường - Thường vụ Đảng ủy

Thường vụ Đảng ủy;

Ban Giám hiệu;

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

BT. Lê Quân

15h30

U 306

Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

Thứ ba

25/04

8h00

H 503

Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ  (đợt 1, khóa 2015 - 2017) chuyên ngành Kiến trúc

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

8h30

I 901

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường (NCS. Nguyễn Mai Chí Trung)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

14h00

U 306

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 năm 2017

Theo Quyết định

Số: 307/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 17/4/2017)

 

P. Đào tạo

 

HT. Lê Quân

Thứ tư

26/04

8h00

H 603

Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ  (đợt 1, khóa 2015 - 2017) chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

8h30

U 203

Nghiệm thu dự án SNKT: "Điều tra khảo sát thực trạng công tác đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch và Quản lý đô thị"

Giấy mời

P. KHCN

HP. Nguyễn Tố Lăng

14h00

U 306

Hội thảo đề tài NCKH cấp Bộ: "Xây dựng mô hình hợp lý trong quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam"

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ năm

27/04

Cả ngày

 

Tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 năm 2017

(Địa điểm: Theo Thông báo của Hội đồng tuyển sinh)

 

 

HT. Lê Quân

9h00

 

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Báo Xây dựng

(tại Văn phòng Báo Xây dựng)

Ban Giám hiệu;

Phòng Tổng hợp

 

 

14h30

I 901

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường (NCS. Trần Anh Tuấn)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ sáu

28/04

Cả ngày

 

Tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 năm 2017

(Địa điểm: Theo Thông báo của Hội đồng tuyển sinh)

 

 

HT. Lê Quân

8h30

U 306

Giao ban tháng 04/2017

Ban Giám hiệu;

Trưởng các đơn vị

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

14h00

U 306

Góp ý đề cương chi tiết (NCS. Nguyễn Liên Hương)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ bảy

29/04

 

 

Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 năm 2017