Lịch sinh hoạt tuần 34 (tháng 4 năm 2017)

3 tháng 4, 2017
(Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

03/04

14h00

203

Hội ý Lãnh đạo Trường

Thường vụ Đảng ủy;

Ban Giám hiệu;

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

BT. Lê Quân

15h00

306

Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ

 

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

Thứ ba

04/04

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

   05/04

14h00

306

Giao ban tháng 3/2017

Ban Giám hiệu;

Trưởng các đơn vị

 

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ năm

   06/04

 

 

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

Thứ sáu

07/04

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

08/04