Lịch sinh hoạt tuần 33 (tháng 3 và tháng 4 năm 2017)

3 tháng 4, 2017
(Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

27/03

8h30

901

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường (NCS. Đặng Hoàng Vũ)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

9h30

 

Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017)

(tại Văn phòng Bộ môn Giáo dục thể chất)

Giấy mời

Bộ môn GDTC

HP. Lê Anh Dũng

 

14h00

306

Họp xét nâng lương thường xuyên Quý I/2017

Theo Quyết định

Số: 182/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 17/3/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

1500

306

Họp Hội đồng tuyển dụng Trường  (xét hết tập sự cho người lao động hợp đồng)

Theo Quyết định

Số: 181/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 17/3/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ ba

28/03

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

   29/03

8h30

306

Hội thảo nghiên cứu khoa học Luận án Tiến sĩ (NCS. Lương Tiến Dũng)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ năm

   30/03

15h30

 

Hội thảo Câu lạc bộ khoa học - công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50

(tại cơ sở Vĩnh Phúc)

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ sáu

31/03

8h00

 

Hội thảo Câu lạc bộ khoa học - công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 50: "Các trường đại học kỹ thuật với phát triển kinh tế  - xã hội và an ninh - quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc" (tại cơ sở Vĩnh Phúc)

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

 

14h00

306

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn (NCS. Nguyễn Thị Hạnh)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ bảy

01/04