Lịch sinh hoạt tuần 32 (tháng 3 năm 2017)

3 tháng 4, 2017
(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

20/03

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

21/03

8h30

306

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

Theo Quyết định

Số: 250/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 10/02/2017)

P. Đào tạo

HT. Lê Quân

Thứ tư

   22/03

8h30

203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Hướng dẫn đồ án khung bê tông cốt thép"

 

Giấy mời

P. KHCN

 

HP. Lê Anh Dũng

Thứ năm

   23/03

8h30

401

Đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên hệ chính quy năm học 2016 - 2017

Theo Kế hoạch

Số: 01/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV

(Ngày 05/01/2017)

và Giấy mời

P. CT-CTSV

HT. Lê Quân

14h00

306

Họp Hội động tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017

Theo Quyết định

Số: 13/QĐ-ĐHKT-SĐH

(Ngày 20/02/2017)

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ sáu

24/03

8h30

101

Tiếp Đoàn kiểm tra y tế học đường của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Đại diện lãnh đạo: P. QTTB;

Trung tâm Dịch vụ


P. QTTB

&

TTDV

HP. Ngô Thị Kim Dung

14h00

306

Họp Ban xây dựng"Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội"

 

Theo Quyết định

Số: 60/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 23/01/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ bảy

25/03