Lịch sinh hoạt tuần 03 (tháng 8 và 9 năm 2017)

1 tháng 9, 2017
(Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 02/09/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

28/08

8h00

 

Hiệu trưởng họp Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

 

 

 

14h00

U 203

Hội ý Lãnh đạo Trường - Họp Thường vụ Đảng ủy

Thường vụ Đảng ủy;

Ban Giám hiệu;

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

BT. Lê Quân

Thứ ba

29/08

8h00

U 401

Khai mạc "Tuần sinh hoạt sinh viên - công dân" khóa 2017 - 2022

Giấy mời

P. CT-CTSV

HT. Lê Quân

14h00

U 306

 

Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

Thứ tư

   30/08

9h00

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho khóa TC12X - Uông Bí (Tại Uông Bí)

Theo Quyết định

Số: 573/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 23/8/2017)

P. Đào tạo

&

Khoa Tại chức

HP. Lê Anh Dũng

13h30

H 101

Gặp mặt Nghiên cứu sinh và người hướng dẫn khoa học năm 2016, 2017

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ năm

   31/08

10h00

U 306

Giao ban tháng 08/2017

Ban Giám hiệu;

Trưởng các đơn vị

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

15h00

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng"

Giấy mời

P. KHCN

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ sáu

01/9

8h30

U 306

Thông qua kết quả trúng tuyển tuyển sinh liên thông chính quy (đợt 2) năm 2017

Theo Quyết định

Số: 307/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 17/04/2017)

P. Đào tạo

HT. Lê Quân

9h00

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho khóa LTCĐ 16X - ĐB (Tại Điện Biên)

Theo Quyết định

Số: 573/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 23/8/2017)

P. Đào tạo

&

Khoa Tại chức

HP. Lê Anh Dũng

Thứ bảy

02/09

 

 

 Nghỉ Lễ Quốc Khánh

(02/09/2017)

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị nộp đề nghị nâng lương thường xuyên Quý III/2017 về Phòng Tổng hợp (Đ/c Thái Thị Minh Hạnh) trước ngày 01/09/2017